top of page

I landlige omgivelser på Borgetun tilbyr vi bo, habilitering og avlastning for barn til unge voksne

borgetun (1).png

Velkommen til Borgetun Hegge Gård, der naturen møter omsorg

På Borgetun Hegge Gård tilbyr vi et unikt miljø hvor mennesker med ekstra omsorgsbehov kan vokse og trives. Vår tilnærming kombinerer den terapeutiske kraften av gårdsarbeid, nærkontakt med dyr og den beroligende effekten av naturen.

 

Vi legger stor vekt på utendørsaktiviteter tilpasset årstidene og bruker effektive modeller som

Trygghetssirkelen og Toleransvinduet for å fremme personlig vekst og selvregulering hos de vi hjelper.

borgetunAsset 6_4x.png
Bo og habilitering

BO OG HABILITERING

Vår Bo og Habilitering-tjeneste er rettet mot personer barn og til ung voksen.
 
Vi tilbyr omfattende oppfølgingstjenester, inkludert tilpassede dagtilbud og døgntjenester. Vår integrerte tilnærming kombinerer gårdsarbeid og naturbaserte aktiviteter, noe som skaper meningsfulle og terapeutiske opplevelser.
 
Vi er aktivt engasjert i individuelle opplæringsplaner (IOP) og deltar i ansvarsgrupper for å sikre helhetlig omsorg for hver og én. Vi har primærkontakter som følger hver bruker nøye og vi legger stor vekt på direkte kontakt med pårørende.

Avlastning

AVLASTNINGSTJENESTER

Våre avlastningstjenester støtter familier som trenger en pause fra omsorgsansvaret. Vi tilbyr et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne, der de kan bo for perioder av ulik varighet. Vi utnytter gården og naturen for å skape nye opplevelser og mestringssituasjoner og vårt tilbud er tilpasset hvert barns individuelle behov.
 
Vi tilbyr døgntjenester og en helhetlig tilnærming for å sikre kontinuerlig og konsekvent omsorg. Vi prioriterer et hjemlig og trygt miljø og opprettholder høye standarder for omsorg og støtte.

Om oss

OM OSS

På Borgetun Hegge Gård bringer vi sammen en rik blanding av faglig kompetanse og praktisk erfaring for å tilby et omsorgsfullt og støttende miljø. Vår tilnærming er bygget på et sterkt fundament av kunnskap og dedikasjon til å hjelpe de som trenger det mest.

 

Hos oss har vi Anita som er psykiatrisk sykepleier med en mastergrad i helseledelse. Med over to tiår av erfaring innen miljøterapi og ledelse i rus- og psykiatrifeltet, bringer denne bakgrunnen en dyp forståelse og ekspertise til vår praksis. Dette kompletteres av Vegard som har en variert bakgrunn som kokk og håndverker og med verdifull erfaring fra arbeid som miljøarbeider innen psykiatri. Denne unike kombinasjonen av ferdigheter og personlige erfaringer styrker vår evne til å forstå og møte de unge på deres nivå.

 

Vår visjon på gården er å skape et miljø der mennesker kan utvikle seg og vokse. Vi tror på forebygging av utenforskap og rusproblemer gjennom en terapeutisk tilnærming, som bruker gården og naturen som en arena for mestring, utvikling og omsorg. Vi møter hver og en med en tro på at de har noe verdifullt å tilby og tilpasser hverdagens aktiviteter til deres unike behov og ferdighetsnivå.

 

Vi er også støttet av et team med bred erfaring innen helsearbeid, inkludert psykiatrisk sykepleie og helsefagarbeid. Dette teamet bringer kunnskap og engasjement til daglige arbeid.

 

Vi har to flotte gårder og vi planlegger å utvide teamet med flere dedikerte og faglig sterke medlemmer, som alle deler vår lidenskap for å gjøre en positiv forskjell i menneskers liv.

MODELLER VI BRUKER

Toleransevinduet er en nøkkelmodell vi bruker på Borgetun Hegge Gård for å forstå og støtte følelsesmessige og atferdsmessige regulering. Denne modellen illustrerer området hvor en person kan håndtere stress og utfordringer på en sunn måte. Innenfor dette "vinduet" er det mulig å reagere positivt på interaksjoner, lære nye ferdigheter og vokse emosjonelt.
 

Ved å anerkjenne og tilpasse oss hvert enkelt brukers unike toleransevindu, arbeider vi for å skape et miljø som fremmer stabilitet og trygghet. Dette gjør det mulig for de å utforske og utvikle seg på en måte som er tilpasset deres individuelle behov og hjelper dem å håndtere følelser og atferd på en konstruktiv måte.
 

En annen modell vi bruker er Trygghetssirkelen som en sentral modell for å fremme forståelse og styrke relasjoner mellom våre brukere og omsorgspersoner. Denne modellen fokuserer på å skape og opprettholde et miljø av trygghet og forutsigbarhet, som er essensielt for emosjonell og atferdsmessig utvikling.
 

Trygghetssirkelen hjelper oss med å identifisere og respondere på de forskjellige behovene ungdommene har for tilknytning og utforskning. Gjennom denne modellen lærer vi å gjenkjenne når et barn trenger støtte og nærhet og når det er klart for å utforske og lære selvstendig, alltid innenfor rammen av en trygg og stabil relasjon.
 

Ved å anvende Trygghetssirkelen i vårt daglige arbeid, fremmer vi et miljø hvor våre brukere føler seg sett og forstått. Dette skaper grunnlaget for positiv vekst, læring og selvregulering og er en hjørnestein i vår tilnærming til omsorg på Borgetun.

SAMARBEID OG KVALITETSSTANDARDER

Borgetun Hegge Gård er en godkjent "Inn på tunet"-gård via KSL og medlem av Gårdsopplevelser-Sør.
 
Videre samarbeider vi også med institusjoner og tilbyr avlastning for barn, ungdom og unge voksne som er på institusjon, noe som gjør våre tjenester enda mer tilgjengelige for de som trenger dem mest.

LIVET PÅ GÅRDEN

PÅRØRENDE

For familier med ungdommer kan hverdagen ofte by på unike utfordringer, spesielt når det gjelder samspill og fungering i nære relasjoner. På gården vår tilbyr vi et støttende miljø der pårørende kan motta veiledning og oppfølging som er skreddersydd for å møte deres spesifikke behov.

Vi forstår viktigheten av sterk familiestøtte og det trygge rommet det skaper for ungdommer som utvikler seg og vokser. Vårt team av erfarne veiledere er dedikert til å arbeide sammen med pårørende for å fremme bedre kommunikasjon, forståelse og samarbeid innen familien.

Gjennom våre programmer vil pårørende lære teknikker og strategier som kan forbedre familielivet ved å bygge opp under positive relasjoner og forebygge konflikter. Vi tilbyr både individuell veiledning og gruppeaktiviteter, slik at du som pårørende får den støtten du trenger for å navigere i familielivets kompleksiteter.

Vi er her for å støtte dere – for et sterkere, sunnere og mer harmonisk familieliv.

LIVET PÅ GÅRDEN

Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse

Kvamsvegen 3892, 7732 Steinkjer

Kontaktinfo

innpåtunet.png
bottom of page